Jakie są rodzaje tablic rejestracyjnych?

Wyróżnia się kilka rodzajów tablic, a konkretnie:

 • Zwyczajne: białe tablice rejestracyjne na których porusza się zdecydowana większość pojazdów na drodze, czarne znaki na białym tle z symbolem Unii Europejskiej i oznaczeniem PL.
 • Indywidualne: na prośbę właściciela można wyrobić tablice rejestracyjne składające się z dowolnych 5 znaków, pierwsza litera zawsze będzie oznaczeniem województwa, druga cyfra jest wybierana dowolnie przez właściciela, tak samo jak kolejne 5 znaków, którymi mogą być zarówno cyfry jak i litery. Oczywiście nie można używać słów niecenzuralnych, wniosek o indywidualne tablice rejestracyjne każdorazowo akceptuje Naczelnik odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Kolorystyka jest taka sama jak w przypadku tablic zwyczajnych.
 • Zabytkowe: wydawane pojazdom starszym niż 25 lat, o charakterze historycznym lub kolekcjonerskim, po uzyskaniu opinii biegłego rzeczoznawcy i dokonaniu wpisu na listę przez konserwatora zabytków. Tablice zabytkowe są koloru żółtego, z czarnymi znakami i symbolem Unii Europejskiej i oznaczeniem PL.
 • Dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub wodorowym: obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku zielone tablice rejestracyjne z czarnymi literami i cyframi, stosowane celem wyróżnienia samochodów ekologicznych, które dzięki temu mogą się poruszać np. buspasami.
 • Tymczasowe: czerwone tablice rejestracyjne umożliwiające jazdę do 30 dni, wydawane są np. celem eksportu lub umożliwiają dojazd na badanie techniczne pojazdem, który nie jest zarejestrowany. Tłem dla czerwonych liter i cyfr jest kolor biały.
 • Profesjonalne: wydawane np. dealerom samochodowym w celu odbywania jazd testowych czy producentom aut. Dzięki nowym przepisom obowiązującym od 11 lipca 2019 roku wyrabiając profesjonalne tablice rejestracyjne producent otrzyma jeden dowód rejestracyjny i kilka tablic o tych samych numerach. W praktyce będą mogli użytkować kilka modeli aut na tych samych tablicach. Kolor liter i cyft na profesjonalnej tablicy to zielony, są umieszczone na białym tle.
 • Dyplomatyczne: niebieskie tablice rejestracyjne są używane przez pojazdy, które należą do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, a także misji specjalnych państw obcych oraz ich personelu. Ta tablica rejestracyjna wyjątkowa nie ma tzw. eurobandu i znaku PL w lewej części, widoczne białe litery i cyfry umieszczone są na jednolitym niebieskim tle.

Jakie są wymiary tablicy rejestracyjnej?

Na samochodach osobowych tablica rejestracyjna zarówno z przodu jak i z tyłu ma zawsze ten sam wymiar. Parametry i wymagania tablic są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie oznaczania i rejestracji pojazdów (Dz.U. 2017 poz. 2355). Poszczególne tablice mają następujące parametry:

 • tablica rejestracyjna samochodu jednorzędowa ma wymiar 520 x 114 mm
 • tablica rejestracyjna samochodu dwurzędowa ma wymiar 305 x 214 mm
 • tablica rejestracyjna samochodu zmniejszona ma wymiar 305×114 mm
 • tablica rejestracyjna motorowerowa ma wymiar 140 x 114 mm
 • tablica rejestracyjna motocyklowa ma wymiar 190 x 150 mm

Czytaj więcej:

Polskie tablice rejestracyjne