Nasza misja

Naszą misją jest:

  • uświadamianie kupujących o stanie faktycznym samochodu oraz ułatwienie podjęcia świadomej decyzji o zakupie auta poprzez wykonywanie skrupulatnych oględzin samochodu przed zakupem, tak, aby nasz Klient mógł dokonać bezpiecznego zakupu,
  • demaskowanie nieuczciwych sprzedawców aut, którzy notorycznie kłamią w swoich ofertach sprzedaży i dla których liczy się tylko zysk, bez myślenia o konsekwencjach i bezpieczeństwie osób nabywających dany pojazd,
  • poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych przez eliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających bezpieczeństwu – w przypadku oględzin aut których stan techniczny stanowi zagrożenie powiadamiamy odpowiednie organy,
  • ułatwienie spraw formalnych związanych z zakupem i sprzedażą pojazdów przez pomoc w weryfikacji kompletności i poprawności sporządzonych dokumentów na potrzeby rejestracji pojazdów,
  • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów wynikających z transakcji sprzedaży aut i po wypadkach drogowych poprzez prowadzenie mediacji celem uniknięcia kosztownych i długotrwałych procesów sądowych, 
  • przekraczanie oczekiwań naszych Klientów – dzięki wsłuchiwaniu się w ich potrzeby dążymy do spełnienia naszej misji, priorytetem jest zadowolenie, bezpieczeństwo oraz zaufanie naszych Klientów,
  • pomoc ofiarom wypadków drogowych – na koniec każdego roku 1,23% naszych zysków przeznaczymy na organizacje pożytku publicznego na rzecz ofiar wypadków samochodowych.
Rzetelnie
Profesjonalnie

„Podobnie jak przy ubraniach, nie ma nic bardziej kuszącego niż dobranie samochodu do osobowości człowieka”

– Giorgio Armani