Jak zapłacić akcyzę za samochód w 2022 roku?

Celem zapłaty akcyzy za samochód osobowy należy w ciągu 14 dni od dnia sprowadzenia pojazdu złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego – formularz AKC-U/S (formularz deklaracji do pobrania). Deklarację akcyzową można również złożyć za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W tym celu należy posiadać login uwierzytelniony za pomocą Profilu Zaufanego.

Jaka stawka akcyzy na samochód w 2022 roku?

Akcyzę za samochód trzeba zapłacić, jeśli zostanie sprowadzony do Polski z zagranicy. Wysokość podatku akcyzowego wylicza się na podstawie wartości oraz rodzaju i pojemności silnika pojazdu. W 2022 roku obowiązują następujące stawki akcyzy:

  • 3,1%      – dla samochodu o napędzie spalinowym i pojemności silnika poniżej 2000cm3
  • 18,6%    – dla samochodu o napędzie spalinowym i pojemności silnika powyżej 2000cm3
  • 1,55%    – dla samochodu o napędzie hybrydowym i pojemności silnika spalinowego równej lub niższej niż 2000cm3
  • 9,3%      – dla samochodu o napędzie hybrydowym i pojemności silnika spalinowego powyżej 2000 cm3, lecznie większej niż 3 500cm3

Na jakie konto zapłacić akcyzę za samochód w 2022 roku?

Należności za podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego księgowane są na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Dane do przelewu podatku akcyzowego za samochód to:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Urząd Skarbowy w Nowym Targu
ul. Parkowa 13
34-400 Nowy Targ

Przelewu najlepiej dokonać poprzez swoją bankowość elektroniczną używając opcji ‘przelew do urzędu skarbowego’. Podatek akcyzowy można również opłacić na poczcie.

Pomoc z podatkiem akcyzowym

Wciąż masz wątpliwości jak wypełnić deklarację i jak prawidłowo wyliczyć wysokość podatku akcyzowego? Zapraszamy do kontaktu.