Umowa darowizny samochodu – darmowy wzór z omówieniem.

Umowa darowizny samochodu – formalności

Jedną z możliwości przeniesienia praw własności pojazdu jest umowa darowizny. Zgodnie z zapisami art. 888 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2022.0.1360) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W sytuacji przeniesienia części własności mówimy o przeniesieniu udziału w prawie własności. Skutkiem przekazania części własności jest sytuacja, w której pojazd ma dwóch lub więcej współwłaścicieli. Umowa darowizny pojazdu nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, wystarczy zwykła forma pisemna. Po sporządzeniu i podpisaniu umowy darowizny na nowym właścicielu spoczywa obowiązek przerejestrowania pojazdu, na darczyńcy zgłoszenia zbycia pojazdu w ciągu 30 dni we właściwym miejscowo wydziale komunikacji.

Umowa darowizny samochodu – wzór z omówieniem

Dobrze sporządzona umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w sposób czytelny i zawierać podpisy wszystkich jej stron. Aby prawidłowo sporządzić umowę darowizny samochodu i nie mieć problemów z jego rejestracją trzeba w niej zawrzeć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kiedy zawarta?  – informacja o dacie zawarcia umowy
 • Gdzie zawarta?  – informacja o miejscu zawarcia umowy
 • Kto daje?             – dane darczyńcy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
 • Kto dostaje?       – dane obdarowanego tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
 • Jakie auto?         – dane samochodu tj: model, marka, numer VIN, przebieg, pojemność silnika
 • Jaką część?         – informacja czy przekazany został cały samochód czy jego część np. 50%
 • Pokrewieństwo? – określenie stopnia pokrewieństwa między stronami, np. mąż i żona, obcy
 • Kiedy zmiana?    – informacja o momencie zmiany własności pojazdu, np. w momencie podpisania umowy, warto również zamieścić informację, że obdarowany wyraża zgodę na objęcie własności przedmiotu darowizny,

Umowa darowizny pojazdu – darmowy wzór do pobrania tutaj

Podatek od darowizny samochodu w rodzinie

Darowizna samochodu w rodzinie nie powoduje skutków podatkowych, dlatego jest bardzo korzystną formą przeniesienia praw własności. Do 0 grupy podatkowej włączono członków najbliższej rodziny. Komu podarować samochód, aby nie zapłacić podatku? Są to:

 • żona i mąż,
 • matka i ojciec,
 • córka i syn,
 • babcia i dziadek,
 • macocha i ojczym,
 • prababcia i pradziadek,
 • siostra i brat,
 • pasierb i pasierbica,

Jeśli pojazd otrzymasz od osoby z dalszej rodziny lub obcej wówczas wysokość podatku będzie uzależniona od zaszeregowania w danej grupie podatkowej.  

Pamiętaj…

 1. Wielu właścicieli pojazdu może mieć korzystny wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, gdyż wystarczy, że jeden z nich jest uprawniony do zniżek. Wówczas z korzystnej składki na ubezpieczenie pojazdu korzystają pozostali współwłaściciele, nawet jeśli nie są uprawnieni do niższej składki.
 2. W przypadku rejestracji pojazdu, który posiada wielu współwłaścicieli do wydziału komunikacji muszą udać się wszyscy współwłaściciele. Jest to mało praktyczne rozwiązanie, dlatego można udzielić pełnomocnictwa, aby rejestracji pojazdu fizycznie dokonała tylko jedna osoba.
 3. Darowizny otrzymanej od członka rodziny nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, jeśli wartość wszystkich darowizn w ciągu 5 lat nie przekracza kwoty 9637 zł.
 4. Jeśli wartość darowizny od członka rodziny przekroczy kwotę 9637 zł musisz dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Jeśli tego nie zgłosisz, będziesz musiał zapłacić podatek.

Obraz autorstwa prostooleh na Freepik