Wysokość opłat za rejestrację w 2022 roku

Jeśli chcesz sprawdzić ile zapłacisz za rejestrację pojazdu i inne czynności w wydziale komunikacji poniżej znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. W poniższym artykule przedstawiamy dokładne koszty nie tylko związane z rejestracją pojazdu, ale i innymi czynnościami, które na co dzień możemy załatwić w wydziale komunikacji, a które wymagają opłaty.

Za rejestrację stałą pojazdu nowego lub sprowadzonego z zagranicy w Polsce w 2022 roku zapłacimy:

 • 161,50 zł za samochody, autobusy, ciągniki samochodowe
 • 121,5 zł za przyczepy, ciągniki rolnicze i motocykle
 • 111,5 zł za motorowery

Za rejestrację pojazdu dotychczas zarejestrowanego na terytorium RP, bez zmiany tablic zapłacimy 67 zł. W przypadku konieczności wydania pozwolenia czasowego koszt to 81 zł.

Za rejestrację tymczasową na dojazd do stacji zapłacimy:

 • 62 zł za samochód, autobus i ciągnik samochodowy
 • 40,75zł za przyczepy
 • 37,75 zł za motocykl, motorower i ciągnik rolniczy

Koszty wydania tablic rejestracyjnych w 2022 roku

Tablice wywozowe to koszt:

 • 112 zł za samochód, autobus i ciągnik samochodowy,
 • 65,75 zł za motocykl i ciągnik rolniczy,
 • 65,75 zł za przyczepy
 • 55, 75 zł za motorowery

Tablice zabytkowe to koszt:

 • 181,50 zł za samochód, autobus lub ciągnik samochodowy
 • 131, 50 zł za motocykl

Indywidualne tablice rejestracyjne wydawana na prośbę właściciela, w urzędzie należy uiścić opłatę w wysokości:

 • 1081,5 zł dla samochodu, autobusu i ciągnika rolniczego
 • 581, 5 zł dla motocykla

Pozostałe opłaty za inne czynności związane z rejestracją i użytkowaniem pojazdu w 2022 roku

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego bez zmiany właściciela pojazdu to:

 • 54,50 zł ze względu na zmianę danych osobowych lub danych firmy
 • 54,50 zł ze względu na brak miejsca na kolejne wpisy ze Stacji Kontroli Pojazdów

W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentów zapłacisz:

 • 73, 50 zł za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
 • 93 zł za wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych samochodowych,
 • 53 zł za wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej samochodowej,
 • 43 zł za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej na motorower,
 • 53 zł za wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik,
 • 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

Opłata za czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu uzależniona jest od okresu na jaki pojazd ma zostać wycofany. Wynosi:

 • 80 zł za wycofanie z ruchu samochodu ciężarowego na okres 2 miesięcy
 • 80 zł za wycofanie z ruchu samochodu osobowego na okres 3 miesięcu
 • 4 zł za każdy kolejny miesiąc do 12 miesiąca
 • 2 zł za każdy kolejny miesiąc do 24 miesiąca
 • 0,25 zł za każdy kolejny miesiąc do 48 miesięcy

Przykład: Opłata za wycofanie samochodu ciężarowego na okres 20 miesięcy to koszt 140 zł.

80 zł + (4 zł x 9 msc) + (2 zł x 12 msc) = 140 zł

Opłaty skarbowe za wyrejestrowane pojazdu w przypadku złomowania, kradzieży lub zbycia za granicę to koszt 10zł.

Opłaty skarbowe za pełnomocnictwo to koszt 17zł. Jeśli pełnomocnikiem został ustanowiony mąż, rodzic, dziecko, rodzeństwo lub dziadkowie udzielone pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Czytaj więcej:
Polskie tablice rejestracyjne