Kupiłeś używane auto, które okazało się mieć ukrytą wadę? Auto sprzedawane jako bezwypadkowe okazało się poważnie uszkodzone? Skontaktowałeś się z poprzednim właścicielem auta,  ale niestety nie udało się Wam porozumieć? Wszystko wskazuje, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie? Nie chcesz tej sprawy tak zostawić, ale na samą myśl o skierowaniu jej do sądu i przechodzeniu przez postępowanie sądowe cierpnie Ci skóra?

Świetnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są mediacje. To pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, którego efektem jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych. Gdy nastąpi porozumienie – powstaje dokument kończący sprawę, który można, ale nie trzeba złożyć w sądzie w celu zatwierdzenia go.

Co to są mediacje?

Mediacja to dobry sposób na rozwiązanie każdego sporu. Konflikty zwykle powodują eskalację emocji. Mediacja ma szansę zniwelować je, aby móc ze sobą w miarę normalnie ustalić konieczne sprawy. Jest to rozmowa i poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań w obecności mediatora. Jest to osoba trzecia, której zadaniem jest pomoc w negocjacjach. Poszukiwanie dobrych rozwiązań, których nie widać na pierwszy rzut oka, gwarantuje zabezpieczenie potrzeb wszystkich zainteresowanych – jest to istota mediacji.

Jakie są rodzaje mediacji?

Najbardziej ogólnie możemy powiedzieć, że występują mediacje sądowe i umowne. Z mediacjami sądowymi mamy do czynienia wtedy, gdy składasz pozew do sądu, wnosisz opłatę we właściwej wysokości za konkretne postępowanie i to sędzia kieruje sprawę do mediacji. Może to zrobić przed rozpoczęciem sprawy (wtedy po wypracowaniu ugody możesz liczyć na zwrot całości opłaty), na pierwszej sprawie (wtedy zwrot kosztów jest mniejszy) lub w innym momencie. Możesz również być stroną wnioskującą o mediację.

To ma swoje plusy i ograniczenia, które wynikają z ustawy o mediacjach. Możesz zapytać o to mediatora.

Jakie sprawy mogą być rozwiązywane w mediacji?

W zasadzie wszystkie poza ustaleniem ojcostwa, orzeczeniem rozwodu (ale już warunki rozstania tak) czy odebranie praw rodzicielskich oraz stwierdzenie nabycia spadku (ale już ustalenie podziału tak). Niektóre inne sprawy wymagają zatwierdzenia przez sąd, ewentualnie konieczne jest spotkanie z notariuszem. Wszelkie sprawy sporne dotyczące obszarów motoryzacyjnych będących w zakresie działalności Consi mogą być rozwiązywane na drodze mediacji. Sprawy dotyczące kupionych i sprzedanych pojazdów, wypadków. Zapytaj nas lub naszego mediatora o swoją sprawę, a dostaniesz wyczerpującą odpowiedź.

Jaką przewagę ma mediacja nad sądem?

Tutaj nie trzeba udowadniać swojej racji, ponieważ mediator nie jest sędzią, który rozstrzyga, kto ma rację. Nie musimy zatem „przeciągać go na swoją stronę” udowadniając winę drugiej osoby czy instytucji. Mediator jest całkowicie bezstronny wobec stron i neutralny wobec przedmiotu sporu. Powoduje to, że możemy w pełni skoncentrować się na potrzebach i najlepszych rozwiązaniach. Bez obwiniania, bronienia się czy bezpardonowej walki.

A zatem nie tracimy energii i czasu na oskarżenia, a zajmujemy się tym, co naprawdę istotne. Rozwiązywaniem sporu.

Jedną z najważniejszych rzeczy wskazujących na to, żeby wybrać mediację , a nie sąd, jest też czas. Na sprawy sądowe czeka się tygodniami lub miesiącami, a później trwa ona równie długo. Generowane są koszty – przedstawicielstw, biegłych – które ostatecznie mogą być naprawdę bardzo wysokie.

Mediacja jest dostępna niemal od ręki. Po skierowaniu sprawy do mediacji mediator kontaktuje się ustalając termin dogodny w miarę możliwości dla wszystkich. To też ogromna różnica w porównaniu do sądu, z którego po prostu dostajemy wezwanie na sprawę!

Jaki jest przebieg mediacji?

W pierwszej kolejności kierujesz sprawę do mediacji. Podpisujesz umowę z mediatorem, który później zaprasza drugą stronę do rozmów. Każdorazowo jest konieczna zgoda wszystkich stron na mediację, ponieważ nadrzędną zasadą mediacji jest jej dobrowolność. Oznacza to tyle, że w każdej chwili można z niej zrezygnować.

Pierwsze posiedzenie mediacyjne polega na przedstawieniu zasad mediacji, tj.:

  • dobrowolność
  • bezstronność
  • neutralność
  • poufność

Polega również na zebraniu oczekiwań wszystkich uczestników mediacji. Po tym następują mediacje, negocjacje, poszukiwanie rozwiązań. Najczęściej zajmuje to kilka spotkań. Mogą w nich uczestniczyć pełnomocnicy, ale nie jest to konieczne, gdyż zawsze można skorzystać w międzyczasie z ich pomocy.

Jeśli zostaną wypracowane satysfakcjonujące rozwiązania, na które wszyscy się godzą i które są wynikiem ustępstw obu stron i nie są sprzeczne z obowiązującym prawem – spisywana jest ugoda. Jest to swego rodzaju akt prawny, będący w rzeczywistości umową cywilnoprawną. Gdy w obecności mediatora zostanie ona podpisana przez uczestników mediacji – sprawa zostaje zakończona w sposób zgodny z postanowieniami ugody. Wtedy też można (choć nie zawsze trzeba) złożyć ją w sądzie z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Choć strony podpisując ugodę wyrażają jednocześnie zgodę na skierowanie do sądu wniosku o jej zatwierdzenie. I pozostaje tylko wykonanie tego, na co strony się umówiły zgodnie ze swoją wolą. Tutaj nic nie może ich zaskoczyć w przeciwieństwie do postanowienia sądu, które czasem może być zaskakujące nawet dla osoby kierującej sprawę do sądu.

Jakie pytania zadaje mediator?

Tylko takie, które mogą pomóc w rozwiązaniu sporu. Powodujące lepsze poznanie motywacji stron i ich potrzeb. A w szczególności pomysłów na rozwiązania.

Co jest efektem mediacji? I czy ma moc prawną?

Tak jak wyżej wspomniano – efektem mediacji jest ugoda kończąca spór. Jednak jeszcze ważniejszym efektem jest fakt, że następuje realne porozumienie stron. Wyjaśnienie sytuacji, poznanie rzeczywistych potrzeb czy powodów konfliktu. A to buduje przestrzeń do dalszej ewentualnej współpracy (co jest ważne w przypadku firm czy rodzin) bez całkowitego zrywania relacji.

Kto może być mediatorem?

Może nim być każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Musi ona przejść specjalistyczne szkolenie i najlepiej jeśli jest wpisana na listę mediatorów. Takie listy powstają przy sądach okręgowych. Można to sprawdzić na stronach internetowych tych sądów.

Obraz autorstwa yanalya na Freepik